ຄຸນນະພາບ

ສິນຄ້າທຸກລາຍການຂອງເຮົາເປ໊ນເຄື່ອງຈັກນໍາເຂົ້າ ສະພາບດີບໍ່ເຄີຍໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ ຫລືໃຫ້ເຊົ່າໃນປະເທດ

ລາຄາ

ຈາກປະສົບການກວ່າ 30 ປີ ເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດສະຫນອງຫາເຄື່ອງຈັກສະພາບດີ ໃຫ້ທ່ານໄດ້ໃນລາຄາທີ່ດີທີ່ສຸດ

ບໍລິການ

ເຮົາມີທີມງານ(Technician) ຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ພ້ອມໃຫ້ຄໍາປຶກສາເລື່ອງເຄື່ອງຈັກ ພ້ອມບໍລິການກວດສອບ ສ້ອມບໍາລຸງ ເຮັດສີ ຂົນສົ່ງທົ່ວປະເທດ ແລະປະເທດເພື່ອນບ້ານ

ອະໄຫລ່

ພ້ອມຄັງ ອະໄຫລ່ ທີ່ສາມາດສະຫນອງຫາອະໄຫລ່ ທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບໃຊ້ສ້ອມບໍາລຸງເຄື່ອງຈັກຂອງທ່ານໄດ້