Logo
EnglishThai

เปิดให้บริการทุกวัน

ถ.บางนา-ตราด กม.31 (ฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ)
อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

เปิดให้บริการทุกวัน

ถ.บางนา-ตราด กม.31 (ฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ) อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

EnglishThai

HITACHI ZW150-5B

HITACHI ZW150-5B

ยี่ห้อ-รุ่น

HITACHI

ZW150-5B

ปีผลิต

2014

ชั่วโมงการทำงาน

ราคา

1,380,000 บาท

น้ำหนัก

11.4 ตัน

เครื่องยนต์

ISUZU 4HK1

กำลังเครื่องยนต์

151.5 แรงม้า

รายละเอียด

รุ่นใหม่ / เทียบเท่า 930K และ WA270-7 / ห้องเก๋ง / มีกล้องมองหลัง

เอกสารประกอบ

-

GALLERY

Video of product

Scroll Up 50