Logo
EnglishThai

เปิดให้บริการทุกวัน

ถ.บางนา-ตราด กม.31 (ฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ)
อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

เปิดให้บริการทุกวัน

ถ.บางนา-ตราด กม.31 (ฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ) อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

EnglishThai

KOMATSU WA200-6Y

KOMATSU WA200-6Y

ยี่ห้อ-รุ่น

KOMATSU

WA200-6Y

ปีผลิต

ชั่วโมงการทำงาน

ราคา

1,280,000 บาท

น้ำหนัก

เครื่องยนต์

กำลังเครื่องยนต์

รายละเอียด

ห้องเก๋ง

เอกสารประกอบ

-

GALLERY

Video of product

Scroll Up 50