Logo
EnglishThai

เปิดให้บริการทุกวัน

ถ.บางนา-ตราด กม.31 (ฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ)
อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

เปิดให้บริการทุกวัน

ถ.บางนา-ตราด กม.31 (ฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ) อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

EnglishThai

บุ้งกี๋เทข้างรถตัก Komatsu WA100-1 (Code: B-1)

บุ้งกี๋เทข้างรถตัก Komatsu WA100-1 (Code: B-1)

ยี่ห้อ-รุ่น

Komatsu

WA100-1

ปีผลิต

ชั่วโมงการทำงาน

ราคา

48,000 บาท

น้ำหนัก

เครื่องยนต์

กำลังเครื่องยนต์

รายละเอียด

ขนาดแกน 50x185 มิลลิเมตร

เอกสารประกอบ

-

GALLERY

Video of product

Scroll Up 50