Logo
EnglishThai

เปิดให้บริการทุกวัน

ถ.บางนา-ตราด กม.31 (ฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ)
อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

เปิดให้บริการทุกวัน

ถ.บางนา-ตราด กม.31 (ฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ) อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

EnglishThai

SUMITOMO HA60W-5

SUMITOMO HA60W-5

ยี่ห้อ-รุ่น

SUMITOMO

HA60W-5

ปีผลิต

ชั่วโมงการทำงาน

7,004 ชม.

ราคา

1,390,000 บาท

น้ำหนัก

เครื่องยนต์

MITSUBISHI S6S-E4DT

กำลังเครื่องยนต์

108.6 แรงม้า

รายละเอียด

ปูกว้าง 6.0 เมตร / ล้อยาง

เอกสารประกอบ

-

GALLERY

Video of product

Scroll Up 50