Logo
EnglishThai

เปิดให้บริการทุกวัน

ถ.บางนา-ตราด กม.31 (ฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ)
อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

เปิดให้บริการทุกวัน

ถ.บางนา-ตราด กม.31 (ฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ) อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

EnglishThai

งาคีบรถตัก Komatsu WA150-1, WA150-3 (Code: F-1)

งาคีบรถตัก Komatsu WA150-1, WA150-3 (Code: F-1)

ยี่ห้อ-รุ่น

Komatsu

WA150-1, WA150-3

ปีผลิต

ชั่วโมงการทำงาน

ราคา

78,000 บาท

น้ำหนัก

เครื่องยนต์

กำลังเครื่องยนต์

รายละเอียด

เอกสารประกอบ

-

GALLERY

Video of product

Scroll Up 50